petak, 26. april 2019.
Vazno

Biomedicinski potpomognuta oplodnja kroz brojeve i činjnice u Evropi i svetu

ART – Asistirane reproduktivne tehnologije, BMPO – Biomedicinski potpomognuta oplodnja ili kako je najčešće nazivamo  veštačka oplodnja u humanu reproduktivnu medicinu zvanično je ušla 1978.godine kada se rodila prva beba nastala na ovaj način. Od tada do danas broj beba začetih na ovaj način prešao je 5 miliona. Na zvaničnom sajtu Evropskog udruženja za humanu reprodukciju (ESHRE) na godišnjem sastanku u Londonu 2013. Godine objavljeni su podaci sumiraju više od tri decenije veštačke oplodnje u svetu i zaključno sa podacima obrađenim do 2010.godine pokazuju sledeće.

Infertilitet

 • Jedan od šest parova širom sveta patio jeod nekog oblika infertiliteta barem jednom tokom svog reproduktivnog perioda. Trenutna prevalenca infertiliteta koji  traje duže od 12 meseci je procenjena na oko 9% širom sveta za žene starosne dobi između 20 i 44 godine.
 • 20-30% slučajeva neplodnosti objašnjava se fiziološkim  uzrokom kod muškarca, 20-35% fiziološkim uzročnikom kod žene, kod 25-40% problem je kod oba partnera. U 10-20% uzrok nije otkriven. Neplodnost je takođe povezana i sa faktorima vezanim za način života kao što su pušenje, prekomerna težina  i stres. Sve starije partnerke je jedno od najčešćih objašnjenja danas.
 • Procenjeno je da je oko 5 miliona beba rođeno širom sveta od rođenja prve IVF bebe 1978. Godine.
 • Najveći broj žena koje se podvrgava veštačkoj oplodnji je u godinama između 30 i 39.

Ciklusi/tretmani

 • Evropa prednjači u ART, sa 55% od svih ukupno prijavljenih ciklusa.
 • U 2010. godini 565,031 ciklusa ART je prijavljeno u 31 zemlji Evrope. U poređenju sa 147,260 ciklusa u SAD i 61,774 u Australiji i na Novom Zelandu. Broj ciklusa u razvijenim zemljama godišnje je rastao za 5-10% u poslednjih nekoliko godina, ali se sada se pokazuju znaci usporavanja rasta.
 • 2010.godine Francuska (79,427 ciklusa), Nemačka (74,627), Itaija (58,860), Španija (58,735) i Velika Britanija(57,856) bile su najaktivnije Evropske zemlje. U Nordijskim zemljama Švedska vodi sa 17,442 ciklusa,  sledi je Danska (15,863).
 • Najaktivnije zemlje u svetu su Japan i  SAD.

Dostupnost ART

 • U Nordijske zemlje i Belgija imaju najvišu stopu dostupnosti ART
 • U Belgiji, Holandiji, na Islandu, u Norveškoj, Sloveniji i Švedskoj više od 3% svih rođenih beba začete su veštačkom oplodnjom. U SAD sa rođenih 57,569 ART beba toje nešto manje od 1% od ukupno rođene dece.
 • Oko 1.5 milion ART ciklusa se sprovede svake godine širom sveta, sa procenom od oko 350.000 rođenih beba.

 

Trudnoće i broj živorođenih beba

 • Analiza podataka na svetskom nivou iz 2007. godine pokazala je da je prosečna stopa porođaja iz ART tretmana 21,7% po aspiraciji .
 • Postoji velika razlika među zemljama u broju vraćenih embriona i rezultujućom višestrukom trudnoćom. Ipak, postoji konstantan trend vraćanja manjeg broja embriona. Ukupan prosek je 1,75 embriona po transferu.
 • U Evropi broj višestrukih trudnoća po embriotransferu se smanjuje od 2000.godine sa 26,9% na 19,2% u 2010.godini u poređenju sa višestrukim trudnoćama u SAD (29% blizanaca, 2,5% trojke ili više beba).
 • Švedska ima najnižu stopu višestrukih trudnoća na svetu. U 73,3 % svih slučajeva izvršen je transfer samo jednog embriona.
 • U Evropi u 2010. Godini procenat trudnoće po embriotransferu bioje 35,5% nakon IVF, 32,1 % nakon ICSI, 23,8%iz zamrznutih embriona i 45,8 % nakon donacije oocita. Stope su više kod mlađih (<35godina) pacijenata.

Tretmani

 • Najčešća korišćena fertilizaciona tehnika je ICSI. Ukupno, ICSI je zastupljen kod dve trećine svih tretmana širom sveta, dok je konvencionalni IVF zastupljen u jednoj trećini tretmana.
 • Stopa uspešnosti iz zamrznutih embriona raste, kao i broj zamrznutih ciklusa. Vitrifikacija, kao efikasna tehnika za krioprezervaciju, je poboljšala ishod kako kod zamrznutih  embriona takoi oocita.
 • Ovarijalni hiperstimulacioni sindrom (OHSS) kao komplikacija vezana sa ART u 2010. zabeležen j e u 1484 slučajeva u 25 od 31 evropske zemlje koje su podnele izveštaj ESHRE, što je 0,3% ciklusa. Rusija (401), Španija (180) i Italija (162) prijavile su najveći broj pacijenata sa OHSS.

Preuzeto sa sajta ESHE.

Ostavite odgovor

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>