petak, 22. jun 2018.
Vazno

Učešće na Međunarodnom simpozijumu

Šef odseka za vantelesnu oplodnju Opšte bolnice Valjevo, dr Branko Budimirović, povodom 25 godina humane reprodukcije u Srbiji, učestvovao je na 11. Međunarodnom simpozijumu, pod pokroviteljstvom Udruženja za humanu reprodukciju Srbije i Crne Gore, koji je održan početkom meseca. Dr Budimirović je prezentovao rad sa temom “Uticaj broja NK ćelija u perifernoj krvi na ishod embriotransfera”. Sesija na kojoj je prezentovan rad se odnosila na nove tehnologije u humanoj reprodukciji i procedurama vantelesne oplodnje. Dr Budimirović je u svom predavanju predstavio i rezultate istraživanja koje je nastalo u saradnji sa Institutom za imunologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Jedan deo analiza uključio  je pacijente koji su koristili procedure Centra za vantelesnu oplodnju OB Valjevo, dok je  drugi deo analiza, sproveden u saradnji sa kolegama sa Instituta za imunologiju. Dr Budimirović i njegov tim veliku zahvalnost duguju šefu katedre za Imunologiju, prof. dr Dušanu Popadiću i njegovom timu, na ovom zajedničkom poduhvatu. Konkretno su rezultati ovih analiza ukazali na to da li kod određenih pacijenata, primenom određenih terapija, može da se poveća šansa za uspeh vantelesne procedure. Prema rezultatima analiza rađenih na grupi pacijenata u našoj ustanovi, parametri su pozitivni i ukazuju na povećanje šansi. Dr Budimirović zaključuje da treba raditi i dalje na dodatnim ispitivanjima jer je uzorak pacijenata bio nedovoljno veliki. Na žalost se reagensi i sredstva za nastavak ovog poduhvata obezbeđuju projektom i tim Centra za vantelesnu oplodnju Opšte bolnice Valjevo će pokušati da konkuriše za nastavak istraživanja.

Ostavite odgovor

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>