utorak, 4. avgust 2020.
Vazno

Dr Branko Budimirović

Dr Branko Budimirović

Dr Branko Budimirović

DATUM ROĐENJA: 19.04.1967. godine

STRUČNA SPREMA

1982-1986. godine – Valjevska gimnazija
1994. godine – diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu
2000. godine – završio specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva na Medicinskim fakultetu u Beogradu
2008. godine – položio usmeni ispit uže specijalizacije “Fertilitet sa sterilitetom” na Medicinskom fakultetu u Beogradu
2010. godine – odbranio rad uže specijalizacije “Fertilitet sa sterilitetom” na Medicinskom fakultetu u Beogradu

RADNO ISKUSTVO

1994-1995. godine – lekarski staž, Z.C. Valjevo
1995-1997. godine – Hitna služba, Z.C. Valjevo
1997-2000. godine – specijalizant, gienkologije akušerstva, Bolnica Valjevo
2000. godine - specijalista ginekologije i akušerstva, Bolnica Valjevo
2002-2004. godine – šef  ultrazvučnog kabineta sa genetskim savetovalištem
2004. godine – šef odeljenja Konzervativne ginekologije sa sterilitetom
2010. godine - specijalista uže specijalizacije “Fertilitet sa sterilitetom”
od 2013. godine – šef odseka BMPO i Načelnik Službe Ginekologije i akušerstva

Opis posla:
Svi poslovi i znanja uključena u rad pod radnim iskustvom

STRANI JEZICI
Engleski

STRUČNO USAVRŠAVANJE

  • Ultrazvučna škola u Kragujevcu
  • Osnovni i viši kurs iz kolposkopije
  • Osnovni kurs iz laparoskopske hirurgije (YUEH)
  • Osnovni kurs histeroskopije
  • YUEH licenca za ginekološku endoskopsku hirurgiju
  • U tri navrata učestvovao na edukacijama u UKC Maribor, u organizaciji ESHRE (Evropsko udruženje za humanu reprodukciju i embriologiju)

 

Komentari su zatvoreni.