utorak, 28. mart 2023.
Vazno

Bračni infertilitet

Reprodukcija je biološki proces stvaranja potomaka kombinacijom genetskog materijala roditelja. Generalno gledano stopa spontane koncepcije (začeća) se kreće u prvom ciklusu izmedju 20-25%,  za šest meseci 60%, a na godišnjem nivou oko 85%. U sledećoj godini te šanse rastu još za oko 5 do 7 %.

Kada željena trudnoća izostane i posle godinu dana pokušavanja da do nje dođe, možemo govoriti o bračnoj neplodnosti. To stanje je prouzrokovano funkcionalnim ili organskim oštećenjima pojedinih delova reproduktivnog sistema partnera. U našoj zemlji svaki 7. par ima problem sa plodnošću, a skoro svakom 12. bračnom paru se ne ostvari želja da postane roditelj. Prema nekim procenama skoro 75% parova se ne leči i ne želi da prihvati da ima problem.

Uzroci bračne neplodnosti su mnogobrojni. Da bi se čitav dijagnostički postupak skratio, sve uzroke svrstavamo po sličnosti u grupe neplodnosti, a dijagnostičke postupke planiramo na način da potvrdimo ili isključimo čitave grupe mogućih uzroka neplodnosti. U tu svrhu nam služe dijagnostički testovi od kojih najpre sprovodimo neinvazivne a tek potom invazivne metode, zadovoljavajući se onim testovima koji nas dovode do pravog uzroka neplodnosti.

Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije (WHO) govorimo o infertilitetu onda kada se i pored redovnog nezaštićenog polnog odnosa u toku jedne godine ne dogodi trudnoća. Najkasnije tada moraju biti pronađeni uzroci. Rano otkrivanje poremećaja začeća povećava šanse za trudnoćom.

Uzroci neplodnosti mogu biti od strane žene, od strane muškarca, kombinovani i nepoznati. Uzrocima od strane žene pripada oko 40%, od strane muškarca takođe oko 40%, nepoznatim oko 10%, kombinovanim oko 33%.
Kod 5 do 10 % parova se ne otkrije uzrok infertiliteta što svakako ne znači da on i ne postoji i tada  govorimo o idiopatskom ili nerazjašnjenom infertilitetu.

Za bračne parove jako je važno da bračni infertilitet shvate kao zajednički problem i da ga kao takav prihvate i na psihološkom nivou. Kada je želja za detetom zajednička, ne postoji krivac što željene trudnoće nema, to je problem koji traži da mu pristupite zajedno, kao par. Važno je da imate na umu da je rano dijagnostifikovanje bračnog infertiliteta jako važno, jer vam daje vremena da sprovedete adekvatnu terapiju ili postupke koji će dovesti do željenog cilja. Takođe, imajte na umu da na raspolaganju imate i metode asistirane reprodukcije koje povećavanju šansu da do začeća dođe, poboljšanjem vaših prirodnih oplodnih mogućnosti kao para.

Ukoliko vam je teško da kroz postupak prolazite sami, budite slobodni da zatražite pomoć psihologa koji je sastavni deo našeg tima (Više o psihološkom savetovanju možete pročitati u odeljku Psihološko savetovanje).

Komentari su zatvoreni.