četvrtak, 8. decembar 2022.
Vazno

IVF faze

Šta podrazumeva IVF (In Vitro Fertilizacija) tretman?

Standardni IVF tretman obuhvata: pripremnu fazu, primenu lekova za stimulaciju ovulacije, monitoring ciklusa, prikupljanje jajnih ćelija, njihovo spajanje sa muškim polnim ćelijama, kultivaciju embriona, embriotransfer, zamrzavanje embriona. Rezultat je stvaranje embriona i njegovo plasiranje  u matericu.

Vodeća indikacija za IVF je oštećenje jajovoda, nepoznat uzrok steriliteta, endometrioza, muški faktor steriliteta, zatim, neuspeh indukcije ovulacije nakon 3 pokušaja, neuspeh intrauterine inseminacije nakon 3 ciklusa, i sl. Sam postupak IVF može se obaviti na dva načina: klasičanim IVF tretmanom (IVF) ili mikrofertilizacijom ( ICSI ).

Program vantelesne oplodnje može se podeliti u nekoliko faza, bez obzira da li se sprovodi klasičan tretman (IVF) ili mikrofertilizacija ( ICSI ):

IVF klasični tretman

Predstavlja jednu od metoda asistirane reprodukcije koja se primenjuje u slučaju smanjenog broja spermatozoida, ali sa odgovarajućom progresivnom pokretljivošću. 100.000 spermatozoida se stavlja u bliski kontakt sa jajnom ćelijom. Najbolji spermatozoid samostalno pronalazi put do jajne ćelije i vrše oplodnju.

Konvencionalni IVF tretman je pravi izbor za potpomognutu oplodnju u slučaju neprohodnosti jajovoda, endometrioze, ali pod uslovom da je spermogram odgovarajući.

ICSI  (Intracytoplasmic sperm injection)

Za razliku od IVF postupka, ICSI metodom se bira jedan spermatozoid koji će se pomoću mikromanipulatora plasirati u jajnu ćeliju.

Ova tehnika oplodnje se sprovodi u slučaju postojanja lošeg kvaliteta i broja spermatozoida ili nakon punkcije tetstisa kod Azoospermie ( kada nema spermatozoida u ejakulatu). Takođe se primenjuje i kod parova gde nije bilo uspešnog IVF tretmana.

I FAZA: PRIPREMA

Podrazumeva razgovor sa doktorom i pregled medicinske dokumentacije koja je do sada sprovedena u vezi sa ispitivanjem i lečenjem steriliteta

Ukoliko se ustanovi da je vantelesna oplodnja jedini način da ostvarite trudnoću, odrede se za postupak neophodne laboratorijske analize.

II FAZA: KONTROLISANA STIMULACIJA JAJNIKA

U svakom prirodnom ciklusu počne da raste oko 30 folikula (jajnih ćelija) ali se u jednom trenutku izdvoji jedan od njih koji nastavi da raste tako da obično dozre i oslobodi se samo jedna jajna ćelija. Kako je ideja lečenja neplodnosti da se povećaju šanse za začećem u toku postupka se daju lekovi koji će pomoći (stimulacija ovulacije ili kontrolisana hiperstimulacija jajnika) da poraste više folikula i na taj način se dobije više jajnih ćelija. U tom cilju se koriste tablete klomifen citrata (Klomifen) i inhibitora aromataze (Femara) ili injekcije humanog menopauzalnog gonadotropina (HMG) poput Merionala ili Menopura ili folikulostimulirajućeg hormona (rFSH) poput Gonala-F ili Puregona. Izbor terapije je individualan i u skladu sa godinama, konstitucijom, hormonskim statusom, ultrazvučnom slikom jajnika kao i prethodnim iskustvima u lečenju neplodnosti.
Lekovi za stimulaciju ovulacije se obično kombinuju sa lekovima iz grupe koju zovemo agonisti (Suprefact, Decapetyl, itd) ili antagonisti (Cetrotide). Oni omogućuju ujednačeniji rast folikula i time kvalitetnije jajne ćelije, a ujedno i sprečavaju prevremeno pucanje folikula.

Nekada postupku vantelesne oplodnje prethodi period tokom koga će Vam se savetovati da uzimate kontraceptivne pilule sa idejom da se jajnici pripreme za postupak. Pilule preveniraju pojavu cisti na jajnicima, regrutuju i uniformišu folikule koje ćemo stimulisati.

Više jajnih ćelija, a zatim i više embriona pruža mogućnost izbora najkvalitetnijih embriona za embriotransfer i povećava mogućnost začeća kada se ti embrioni unesu u matericu. Za vreme stimulacije ne morate menjati uobičajen način života. Seksualni odnosi su dozvoljeni skoro sve vreme stimulacije. Apstinencija partnera je neophodna 2-3 dana pre same intervencije, kako bi u momentu davanja sperme njen kvalitet bio maksimalan.

PRAĆENJE RAZVOJA JAJNIH ĆELIJA

Jajna ćelija raste u šupljinici ispunjenoj tečnošću zvanoj folikul, zalepljena za njen zid. Tokom svog rasta i sazrevanja jajne ćelije folikul produkuje i izlučuje u krv hormon koji se zove estradiol. Praćenje razvoja jajnih ćelija podrazumeva ultrazvučne preglede i jednostavno merenje veličine folikula i određivanje nivoa estradiola u krvi. Na taj način procenjujemo zrelost jajnih ćelija i optimalni trenutak za aspiraciju (skupljanje jajnih ćelija). Morate znati da ne postoji potpuna veza između broja i veličine folikula i nivoa estradiola kao i da je odgovor na terapiju potpuno individualan. Nemojte upoređivati svoja sa iskustvima i rezultatima drugih pacijenata jer Vas različitosti mogu zbuniti.

Ukoliko postoji realna mogućnost da postupak neće biti uspešno završen, on se obustavlja uz Vašu saglasnost. Situacije koje se mogu dogoditi tokom stimulacije, a koje mogu zahtevati odustajanje od ciklusa ili prekid terapije za izvesno vreme, jesu slučajevi kada jajnici proizvedu ili previše ili premalo ili ni jednu jajnu ćeliju. Lekar će tada savetovati obustavljanje terapije.
Najozbiljnija komplikacija indukcije ovulacije je pojava ovarijalnog hiperstimulacionog sindroma (OHSS) koji se ispoljava širokim spektrom kliničkih simptoma, znakova i laboratorijskih manifestacija ( jaki bolovi u trbuhu, mučnina, otežano disanje, nemogućnost mokrenja…)

Zbog toga je važno da ukoliko osetite bol u stomaku, osećaj mučnine, bolove u grudima, uznemirenost ODMAH kontaktirate svog lekara. Sindrom hiperstimulacije se sreće kod 5% žena koje su podvrgnute tretmanu kontrolisane stimulacije ovulacije.

Važno je znati da ovaj ponekad dramatičan poremećaj ne ugrožava eventualnu trudnoću, niti ostavlja trajne zdravstvene posledice.

STOP INJEKCIJA (injekcija HCG)

Kada se na osnovu veličine folikula i nivoa estradiola proceni optimalno vreme za skupljanje jajnih ćelija (aspiracija ili punkcija), vreme je za injekciju humanog horionskog gonadotropina (HCG). HCG je hormon koji omogućava završno dozrevanje jajne ćelije i njeno odvajanje od zida foliku pred aspiraciju jajnih ćelija. Najčešće se koriste Pregnyl (daje se intramuskularno) ili Ovitrelle (subkutano) i daju se 34-36 sati pre planirane aspiracije.

III FAZA:  SKUPLJANJE POLNIH ĆELIJA

SAKUPLJANJE JAJNIH ĆELIJA

Intervencija: punkcija folikula i aspiracija jajnih ćelija

Probadanje šupljina koje nose jajne ćelije medicinski nazivamo punkcija folikula, a usisavanje jajnih ćelija je proces aspiracije. Ova intervencija se sprovodi se u opštoj intravenskoj ili lokalnoj anesteziji pod kontrolom ultrazvuka. Specijalnom punkcijskom iglom koja je sistemom katetera povezana sa posudom za sakupljanje usisnog sadržaja, probada se vaginalni zid i ulazi u jajnik. Nakon probadanja folikula sledi usisavanje tečnosti u kojoj se nalaze jajne ćelije. Epruvete sa pokupljenom tečnošću odmah prihvataju biolozi u laboratoriju neposredno uz operacionu salu gde se jajne ćelije skupljaju, identifikuju i procenjuje njihov kvalitet.
Ova metoda može biti bolna. Važno je da se najkasnije pred davanje STOP inekcije dogovorite da li želite da postupak izvršite pod lokalnom ili totalnom anestezijom.
Važno je  da 6 sati pre dolaska na interveciju ništa ne jedete i ne pijete, kao i da Vam bešika bude prazna.
Bez obzira na koji način će se postupak sprovesti, obezbedite sebi pratnju i nemojte sedati za volan nakon intervencije. Pozeljno je da 1-2 sata nakon intervencije ostanete u našoj ustanovi.
Pre nego što odete kući dobićete privremeni izveštaj o svim bitnim elementima intervencije I dalju terapiju.
Nemojte se uplašiti ako se nako intervencije javi oskudno vaginalno krvarenje, jer je ono normalan pratilac intervencije i brzo prolazi. Međutim, ukoliko je krvarenje obilnije, ako je praćeno temperaturom i bolovima u donjem delu trbuha neophodno je da nas ODMAH kontaktirate.

Rizici vezani za intervenciju punkcije folikula i aspiraciju jajnih ćelija su:
- mogućnost reakcije na lekove i/ili anesteziju
- rizici vezani za prolazak punkcijske igle kroz vaginu u jajnik uključuju: infekciju, krvarenje, oštećenje tkiva-svoda vagine, mokraćne bešike, krvnih sudova, uretre, materice i jajnika i formiranje priraslica zbog unutrašnjih ožiljaka. U izuzetno teškim slučajevima može se pojaviti neuobičajeno krvarenje ili oštećenje tkiva koje se može korigovati isključivo hirurškom intervencijom.

Punkcija folikula i aspiracija jajnih ćelija može se završiti neuspehom i zahtevati odustajanje od postupka. Najčešći razlozi su:
- kada u ciklusu nije došlo do razvoja jajnih ćelija unutar folikula
- kada se prirodna ovulacija desi pre punkcije jajnih ćelija
- kada se ne nađu jajne ćelije posle izvršene punkcije
- kada je onemogućen pristup jajnim ćelijama zbog žilavog tkiva, ili se pojave neke druge poteškoće koje sprečavaju aspiraciju jajnih ćelija

PRIKUPLJANJE UZORKA SPERME

Partneri pacijentkinja će dati seme za oplodnju dva sata pre planirane aspiracije. To je vreme neophodno da se seme na adekvatan način obradi i pripremi za postupak. Pre davanja semena savetuje se apstinencija, odnosno uzdržavanje od odnosa, tokom 2-4 dana, ali ne duze od 7 dana, kako bi se dobio optimalan kvalitet semena. Preporučljivo je da se uzorak da u za to posebno pripremljenim prostorijama bolnice. Ukoliko ipak želite da seme donesete od kuće ili iz hotela o tome se možete dogovoriti sa svojim lekarom.
Važno je da se pridržavate uputstava koja ste dobili za davanje uzorka.
Uputsva za Prikupljanje uzorka sperme.pdf
Ukoliko imate problem sa ejakulacijom (generalno ili pod prinudom) molimo Vas da se blagovremeno konsultujete sa stručnjakom ili da se seme pre uključivanja u program zamrzne i sačuva do željenog trenutka.

IV FAZA: FERTILIZACIJA – SPAJANJE ŽENSKIH I MUŠKIH POLNIH ĆELIJA
Laboratorijska faza – inseminacija, fertilizacija,

Obavlja se u laboratorijskim uslovima neposredno nakon faze aspiracije folikula, kolekcije jajnih ćelija i obrade uzorka sperme. Već je na početku napomenuto da postoje dva postupka vantelesne oplodnje- klasičan IVF ( oplodnja jajne ćelije sa većim brojem spermatozoida) i mikrofertilizacija-ICSI ( oplodnja jajne ćelije samo sa jednim spermatozoidom pomoću mikromanipulatora, tj. spermatozoid partnera se složenim postupkom, pod kontrolom biologa, ubacuje direktno u jajnu ćeliju)

Kada je u jajnu ćeliju ubrizgan spermatozoid, provera fertilizacije (oplodnje),  vrši se nakon 14-16h, a 24h kasnije proverava se da li je došlo do adekvatne deobe.
Važno je da znate da se postupak vantelesne oplodnje odvija u srogo kontrolisanim laboratorijskim uslovima. Jajne ćelije se drže u unkubatorima na strogo kontrolisanoj temperaturi, pod video nadzorom tako da se u svakom momentu prate.

Morate biti upoznati i sa činjenicom da postoji rizik da se dobiju jajne ćelije koje nisu  dobrog kvaliteta da bi se oplodile. Takve ćelije se češće dobijaju kod pacijentkinja koje su starije od 40. godina. Takodje, ženska i muška polna ćelija ne moraju se obavezno spojiti. To se ponekad događa kod klasične vantelesne oplodnje dok je retko u slučaju mikroferilizacije. Poslednja mogućnost je da se ćelije embriona nepravilno podele i da dođe do zastoja u daljoj deobi, što je takodje uzrokovano kvalitetom jajnih ćelija.

U svim slučajevima potupak će biti obustavljem i dobićete adekvatno objašnjenje i uputstva za eventualni sledeći postupak.

V FAZA: EMBRIOTRANSFER
Prenos embriona u matericu

Ukoliko je vantelesnom oplodnjom stvoren jedan embrion, onda je situacija potpuno jasna, on će biti unet u matericu. Situacija je indentična kada su u pitanju dva embriona. Transfer tri ili više embriona se danas više ne ohrabruje. Različite ustanove imaju različitu praksu. U svakom slučaju to će biti stvar vašeg izbora u konsultaciji sa lekarom.

Sam postupak embriotransfera je kratkotrajan i bezbolan. Toga dana je potrebno da se opustite što je više moguće. Posle intervencije nema razloga da ležite duže od pola sata.

Ukoliko stanujete na većoj udaljenosti savetujemo vam da obezbedite siguran prevoz do kuće ili da na put krenete sledećeg dan. Nakon embriotransfera dobićete jasna uputstva za dalju terapiju.
Sam embriotransfer može biti otežan ili onemogućen. Nakon obavljenog embriotransfera uspešnost celog procesa vantelesne oplodnje zavisi od uspešnosti usađivanja embriona (stope implantacije) što je i jedan od najkritičnijih stadijuma u uspostavljanju trudnoće.

Kako odabrati pravi broj embriona za embriotransfer?

Rizici višeplodne trudnoće. Najnoviji trend u svetu je transfer samo jednog embriona kod žena do 38 godina, jer se i najvećim uspehom vantelesne oplodnje smatra jedno živo rođeno dete. U našoj ustanovi najveći broj embriona koji će biti vraćen u uterus je tri, a odluka o broju vraćenih embriona zavisi od vas i preporuke lekara imajući u vidu opšte stanje pacijentkinje. Veći broj zametaka nije garancija za uspeh procesa, jer sa jedne strane “gužva”smeta pričvršćivanju embriona za zid materice I pri tome ne povećava šanse da do usađivanja embriona uopšte dođe. Sa druge starne, ako se postupak završi srećno, višeplodne trudnoće nose i rizik od spontanog pobačaja, prevremenog porođaja i komlikacija u trudnoći uopšte.

Po završenom embriotransferu savetuje se mirovanje sledećih nekoliko dana a zatim se postepeno možete vratiti normalnim aktivnostima. Prvih nekoliko dana ograničite aktivnosti i pojačajte odmor u horizontalnom položaju. Ne kupajte se u kadi, vec koristite tuš. Ne koristite tampone. Uzdržavajte se od seksulanih odnosa. Ne bavite se teškim fizickim poslovima. U slučaju bilo kakvih problema (bolovi, krvarenje, temperatura, nadutost u stomaku i sl.) obavezno se javite lekaru. Dve nedelje nakon embriotransfera vreme je za vađenje krvi i hormonski test na trudnoću (beta-hCG). Test uradite obavezno čak i ako ste prokrvarili. Ukoliko je test pozitivan nastavljate sa preporučenom terapijom. Molimo Vas da nam javite rezultat bez obzira na ishod.

TRUDNOĆA

Dve nedelje po embriotrasferu treba uraditi biohemijski test za dokazivanje rane trudnoće. Ovaj osetljiv test zasniva se na analizi beta-subjedinice horionskog gonadotropina (beta-hCG), hormona specifičnog za trudnoću. Pozitivan test je dokaz takozvane biohemijske trudnoće. Definitivna potvrda trudnoće se vrši ultrazvučnim pregledom, a ultrazvučni pregled se planira mesec dana nakon embriotransfera kada se konstatuje broj i vitalnost usađenih embriona.

Negativan test, posebno ako se krvarenje nije pojavilo, jos uvek ne znači da pokušaj vantelesnog oplođenja nije uspem, mada su šanse za povoljni ishod male. U takvoj situaciji treba nastaviti sa terapijom i ponoviti test za 3-4 dana. Ako je rezultat negativan, terapija se obustavlja.

POTENCIJALNE KOMPLIKACIJE POVEZANE SA POSTUPKOM

 • Sindrom ovarijalne hiperstimulacije
 • Krvarenje i infekcije
 • Povrede ovarijuma, materice ili abdominalnih organa, krvnih sudova
 • Komplikacije anestezije
 • Stres i depresija
 • Višeplodna trudnoća
 • Vanmaterična trudnoća

ODUSTAJANJE OD POSTUPKA

Sadašnje medicinsko znanje nažalost ne garantuje i uspešan ishod započetog postupka vantelesne oplodnje. U bilo kojoj fazi postupka možda će Vam biti savetovano da se od daljeg postupka odustane. Neki od najčešćih razloga za prekidanje postupka su:

 • Neadekvatan odgovor na terapiju (nema vidljivih folikula ili nizak nivo estradiola)
 • Preterani odgovor na terapiju – hiperstimulacija (previše folikula u razvoju ili ekstremno visok nivo estradiola)
 • Cista na jajniku
 • Prevremena ovulacija (prevremeno spontano prskanje folikula pre planirane aspiracije)
 • Prazna punkcija (nisu dobijene jajne ćelije postupkom aspiracije jer u folikulima koje smo pratili ultrazvukom nema jajnih ćelija)
 • Nema oplodnje (inseminirani spermatozoidi nisu uspeli da uđu u jajnu ćeliju i/ili je oplode ili spermatozoidi mikroinjicirani u jajnu ćeliju nisu uspeli da je oplode)
 • Nema deobe (oplođena jajna ćelija se nije podelila ili je nastupio zastoj u daljem deljenju embriona). Kao i u prethodnom slučaju od embriotransfera se odustaje

Odustajanje od trenutnog ciklusa je neprijatno iskustvo ali svakako ne znači da nećete moći da imate potomstvo već da se sledeći pokušaj mora planirati i sprovesti na potpuno dugačiji način u skladu sa problemom koji je doveo do odustajanja.

Kako povećati šanse za uspeh PDF

Komentari su zatvoreni.