utorak, 4. avgust 2020.
Vazno

Ljubica Pešić

Ljubica Pešić

Ljubica Pešić

Datum rođenja 27.04.1971. godine u Valjevu.

Srednju medicinsku školu, smer laboratorijski tehničar biohemije, završila 1989. godine u Beogradu.

Hemijski fakultet upisala 1989. godine, stekla zvanje diplomirani biohemičar 1995. godine.

U klinicko-biohemijskoj laboratoriji ZC Valjevo počela sa obavljanjem pripravničkog staža tokom 1996. godine, nakon položenog stručnog ispita zaposlila se kao biohemičar u kliničko biohemijskoj laboratoriji.

Specijalizaciju iz Medicinske biohemije na Farmaceutskom fakultetu upisala 2001. godine. Tema specijalističkog rada bila je “Nivo serumskog feritina i gvožđa kod pacijenata sa angiografski dokazanom koronarnom bolešću”. Specijalistički ispit položila 14.11.2005. godine sa odličnom ocenom.

Tokom i nakon  specijalizacije, sa svojim kolegama, doprinela uvođenju novih dijagnostičkih parametara iz oblasti laboratorijske dijagnostike, koji do tada nisu rađeni. Prisustvovala mnogim edukativnim kursevima, kongresima u Srbiji, kao i Evropskim kongresima u Glazgovu 2005. godine i Insbruku 2009. godine.

Zvanje magistar farmacije – medicinski bohemičar stekla je u julu 2012. godine.

Obavljala je i funkciju načelnika kliničko-biohemijske laboratorije od 2004-2006. godine.

Komentari su zatvoreni.