utorak, 4. avgust 2020.
Vazno

Ana Veselinović

Ana Veselinović rođena je 1977. godine u Valjevu, gde je završila Prvu osnovnu školu i Valjevsku gimnaziju. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu , na Katedri za psihologiju odbranivši rad na temu “Konstruktna validnost Upitnika agresivnosti NODH: relacije sa Bas- Perijevim upitnikom agresije”. Profesionalno je obučen i sertifikovan trener asertivnosti.

U periodu od 2000 – 2002. godine bila je član tima NVO KEC “Živeti uspravno” podržanom od strane francuske nevladine organizacije Handicap International-a i ECHO-a. Učestvovala je u implementaciji projekata psihosocijalne podrške namenjenih osobama sa telesnim invaliditetom, individualnom i grupnom radu sa njima, kao i u radu sa njihovim porodicama.     Tokom 2003. godine bila je angažovana kao facilitator u zajednici, u okviru CRDA programa podržanog od strane IRD – USAID-a gde je stekla iskustvo u dizajniranju agende, strukture, facilitacije i evaluacije otvorenih sastanaka, kao i u radu na terenu sa velikim grupama.  Poslednjih godina radi kao profesor psihologije u Tehničkoj i Ekonomskoj školi u Valjevu.

Kao član Udruženja psiholoških savetnika Valjeva bavi se edukacijom, prevencijom i savetovanjem u okviru individualnog i grupnog rada.  Fokusirana je na podsticanje emocionalne inteligencije, podizanje nivoa samopoštovanja, probleme u komunikaciji, kao i druge psihosocijalne probleme. U savetodavnom procesu usmerena je na zdrave potencijale pojedinca, baveći se razvojem jakih aspekate ličnosti.

Njena uža interesovanja usmerena su na oblasti pozitivne psihologije i mentalnog zdravlja.

U svom budućem radu, u okviru Centra za vantelesnu oplodnju, biće usmerena   na poboljšanje mentalnog zdravlja, redukciju stresa I anksioznosti parova, a sve u cilju njihovog kvalitetnijeg svakodnevnog života prilikom prolaska svih faza  programa vantelesne oplodnje, kao i na proučavanje efekata tog tretmana.

Komentari su zatvoreni.