utorak, 4. avgust 2020.
Vazno

Mirjana Jovanović

Mirjana Jovanović

Mirjana Jovanović

Datum rođenja: 10.10.1972. godine u Valjevu.

Srednju medicinsku školu “Dr Miša Pantić” u Valjevu; smer: medicinska sestra-tehničar završila 1991. godine, a potom i ginekološko-akušerska sestra.

Zaposlena u Opštoj Bolnici Valjevo – u Službi Ginekologije i akušerstva od 1993. godine.

Glavna sestra Odseka za dijagnostiku i lečenje steriliteta sa endokrinologijom i biomedicinski potpomognutom oplodnjom od 2011. godine.

Stučno usavršavanje i edukacija  iz oblasti steriliteta i BMPO u GAK „Narodni front“ u Beogradu i UKC Maribor  – Slovenija u 2012.- oj godini.

Diplomirala u julu 2013. godine u Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu na studijskom programu osnovnih stukovnih studija – strukovna medicinska sestra – babica temom „Metode dijagnostike steriliteta kod žene“.

U junu 2014 . godine u  Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu završila specijalističke strukovne studije –Specijalista strukovna medicinska sestra – oblast Klinička nega.

Aktivno učestvuje u kontinuiranoj edukaciji, kao i savladavanju novih operativnih tehnika i veština u savremenoj dijagnostici.

 

Komentari su zatvoreni.